Uitbreiding van het dealernetwerk met Peugeot DAVO, Eigenraam en Mercedes-Benz Rüttchen.