Gedragscode

Het maken van de juiste keuzes

Voorwoord

In deze snel veranderende wereld waarin wij voor vele uitdagingen staan ben ik er trots op dat wij, klanten, collega’s en business partners, elke dag wijzer, sterker en hechter worden. Met deze Gedragscode maken we onze cultuur en onze waarden zichtbaar.

Waarbij we iedere dag werken aan onze verantwoordelijkheid, veiligheid, acceptatie, loyaliteit, respect en vertrouwen.

In onze Gedragscode vinden we onszelf, onze identiteit, terug. Wij hebben de passie om mensen te bewegen en dat bedoel ik in de breedste zin van het woord.

In beweging brengen en houden, mobiliteit, geluk en onafhankelijkheid, daar zijn we iedere dag met elkaar mee bezig. Op een integere manier. Zo bouwen we aan lange termijn relaties.

Laten we met elkaar onze Gedragscode en waarden levend houden. Doen wat juist is.

Ik teken ervoor! Want samen zijn we Louwman.

– John Heller, CEO Louwman Group

John Heller

We stellen onze klant voorop en verdiepen ons in zijn wensen.

Waarom hebben we een Gedragscode?

Deze Gedragscode hebben we, omdat we duidelijkheid willen geven over hoe we binnen Louwman Group met elkaar en met externen omgaan en hoe externen met ons omgaan.

Lees meer

Onze klanten beoordelen ons op onze acties en daden.

Verantwoordelijkheid voelen

Louwman Group heeft een goede naam en reputatie. Dit heeft alles te maken met het vertrouwen dat wij geven aan en dat wij krijgen van onze klanten en opdrachtgevers. We staan voor wat we doen. En we doen wat we beloven. Onze klanten beoordelen ons op onze acties en daden. Dus zolang we onze kernwaarden naleven, dragen we bij aan onze missie. We komen onze afspraken na en willen resultaat boeken: voor onze klanten en onze partners, voor onszelf en voor de maatschappij.

Lees meer
werkplaats Toyota

Mensen staan voorop in alles wat we doen: klanten, medewerkers en de samenleving

Samen zijn we Louwman

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers en partners zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar, onze klanten en onze partners. Ongeacht etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur of handicap. Wat zijn onze normen als het gaat om pesten, (seksuele) intimidatie, (fysiek en verbaal) geweld en discriminatie.

Lees meer

De werkplek

We voelen ons verantwoordelijk voor een schone en veilige werkplek en gaan zorgvuldig om met onze bedrijfsmiddelen.

Onze werkplek

Bij Louwman Group beschermen we onze eigen en elkaars gezondheid en veiligheid. We voorkómen schade aan spullen en milieu, houden onze werkplek opgeruimd en representatief en gebruiken onze bedrijfsmiddelen en -eigendommen correct en efficiënt.

Lees meer
LIS werkplek

Wij zijn in ons handelen, altijd eerlijk en correct.

Wij zijn in ons handelen, altijd eerlijk en correct.

verkoper Louwman Rotterdam

Gedreven door de klant handelen wij altijd integer

Bij Louwman Group respecteren we de privacy van medewerkers, klanten, leveranciers en onze partners. Voor onze zakelijke besluiten en dagelijkse activiteiten wisselen we informatie uit. Wij moeten ervoor zorgen dat we deze informatie verantwoord creëren, gebruiken en beschermen.

Lees meer

 

Wij staan volledig achter hetgeen we communiceren.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de risicobeheersing van onze communicatie en informatie

Bij Louwman Group respecteren we de privacy van medewerkers, klanten, leveranciers en onze partners. Voor onze zakelijke besluiten en dagelijkse activiteiten wisselen we informatie uit. Wij moeten ervoor zorgen dat we deze informatie verantwoord creëren, gebruiken en beschermen.

Lees meer

Goed gedrag, daar ben je zelf verantwoordelijk voor.

Wat gebeurt er als ik de Gedragscode overtreed?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze Gedragscode na te leven. Bij overtreding van de beschreven gedragsregels, gaan we uiteraard eerst met elkaar in gesprek. Een schending van de Gedragscode kan in bepaalde gevallen verregaande (juridische) gevolgen hebben.

Lees meer

“Goed gedrag? Daar teken ik voor”

— Marlène Volf, algemeen directeur Legal & Compliance