Verantwoord ondernemen

Verantwoordelijkheid voelen

Louwman voelt zich als familiebedrijf verantwoordelijk voor huidige én toekomstige generaties. Wij willen als groep een betekenisvolle bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. We staan midden in de maatschappij, ontlenen daaraan ons bestaansrecht en beseffen dat ons handelen een direct gevolg heeft voor de gemeenschap.
Al meer dan 100 jaar!

Onze MVO-ambitie

Ons MVO-beleid is gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (in het Engels afgekort tot SDG’s) en vijf doelen in het bijzonder.

Voor Louwman zijn deze vijf ontwikkelingsdoelstellingen het uitgangspunt van de drie pijlers waarop ons mvo-beleid is gebaseerd:

  • Iedereen telt

  • Sai riyō

  • Schonere lucht

Met de drie pijlers willen wij, passend bij de missie en visie van Louwman, bijdragen aan het bereiken van de ontwikkelingsdoelstellingen.

De overige ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties dragen wij een warm hart toe en ondersteunen wij waar mogelijk, maar tegelijkertijd geloven wij in focus om onze ambitie te kunnen realiseren.

Onze Toyota- en Lexus-dealerorganisatie is gecertificeerd als Erkend Duurzaam Plus.

Om onze grote ambities waar te maken, is de inbreng – groot en klein – van iedereen binnen Louwman nodig. Onze bedrijven en medewerkers vullen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in op de manier die het beste bij hen past, maar altijd gebaseerd op vooruitgang binnen de drie pijlers van ons mvo-beleid. Dit uitgangspunt van zelfstandigheid in verbondenheid verenigt ons als groep.

Niet alleen worden de auto’s in de showrooms in hoog tempo milieuvriendelijker, ook het integreren van groene speerpunten in de bedrijfsvoering heeft meer aandacht dan ooit. Initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie, CO2-compensatie, circulair werken, schone energie en voertuigrecycling volgen elkaar steeds sneller op.

In alle lagen van onze groep speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol, van de werkvloer waar de lokale initiatieven worden ingezet, tot de Groepsdirectie en Raad van Commissarissen die maatschappelijk verantwoord ondernemen als prioriteit zien.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen onderwerp naast onze (commerciële) activiteiten, het vormt een integraal onderdeel van onze missie, visie en strategieën.

(Samen)Werken aan resultaat

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de globale temperatuurstijging beperkt moet worden tot max 2 °C. Dat doel kan alleen bereikt worden door een rigoureuze verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Veel organisaties en bedrijven anticiperen hierop en brengen hun mogelijke reducties in kaart en stippelen een route uit naar klimaatneutraliteit. Maar het is niet altijd duidelijk wat er met dit begrip wordt bedoeld. Als organisatie hebben wij dan ook bewust gekozen voor het Climate Neutral Certificerings programma, omdat juist daar reductie verplicht gerealiseerd moet worden en resultaten aan de standaard extern getoetst worden.

Lees meer over het Climate Neutral Certificerings programma

Al deze activiteiten komen mens en milieu ten goede. En intussen wordt gewerkt aan nog veel meer prachtige initiatieven. Initiatieven die we alleen kunnen ontplooien door duurzaam met elkaar samen te werken. Door ons verantwoordelijk te blijven voelen en het elke dag weer beter te doen dan gisteren.