Verantwoord ondernemen

Verantwoordelijkheid voelen

Als mobiliteitsbedrijf en aanbieder van zorghulpmiddelen zijn we bij Louwman Group echte ondernemers. We zijn ook een familiebedrijf waarbij het draait om mensen. Al bijna 100 jaar! We voelen onze nauw betrokken bij onze klanten, werknemers en de maatschappij. Daarin voelen en nemen we onze verantwoordelijkheid.

Mobiliteit en onafhankelijkheid

Passie om mensen te bewegen, daar staan we voor bij Louwman Group. En als een van de grootste autodistributeurs in Europa en aanbieder van onder meer mobiliteitshulpmiddelen, is Louwman Group er voor iedereen in onze maatschappij. Mobiliteit en individuele onafhankelijkheid, voor mensen zonder en met lichamelijke beperking. Daarmee realiseren we voor velen een zo prettig mogelijk leefklimaat waarin wij duurzaam en gezond leven, werken en zorgen voor elkaar.Daarom denken we bij Louwman Group goed na over de gevolgen van ons handelen. Werken we bewust en actief aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en ondernemerschap (Profit) met elkaar in balans zijn. Want wat we vandaag doen, heeft effect op morgen.

 

waterstof

People, Planet, Profit

Per bedrijfsonderdeel wordt veelal op eigen, ambitieuze wijze invulling aan MVO gegeven. Niet alleen worden de auto’s in de showrooms in hoog tempo milieuvriendelijker, ook het integreren van groene speerpunten in de bedrijfsvoering heeft meer aandacht dan ooit. Initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie, CO2-compensatie, circulair werken, schone energie en voertuigrecycling volgen elkaar steeds sneller op.

Maar we willen ook bijdragen aan een omgeving waarin mensen duurzaam en gezond leven, werken en zorgen voor elkaar. Daarom denken we na over de gevolgen voor morgen door het handelen van vandaag. En kiezen we voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People), milieu (Planet) en winst (Profit) met elkaar in balans zijn.

Bezoek onze bedrijven

Op weg naar inclusief werkgeverschap

Wij werken intensief en gedreven toe naar ‘inclusief werkgeverschap’: meer en betere kansen bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak maar moeilijk een baan vinden. Wij bekijken samen hoe we hen kunnen ondersteunen in het vinden van een baan.

In dat kader hebben we het certificeringstraject PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) doorlopen: een meet- en registratie-instrument gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. We willen zo goed mogelijk omgaan met verschillen tussen mensen, de meerwaarde van diversiteit benutten en zo maximaal gebruikmaken van het potentieel op de arbeidsmarkt. Tot aan 2030 hebben we een duidelijke koers bepaald op basis van duurzame werkgelegenheid: volledige transparantie, maximale diversiteit en inclusie.

RSR monteur

Louwman Care en circulair

Ook heeft Louwman Care de ambitie om in 2030 volledig circulair te werken. Er wordt bewust gewerkt met klimaat-neutrale materialen, wordt hergebruik van grondstoffen gestimuleerd en worden afvalstromen zo veel mogelijk gereduceerd. Onderdelen – zoals binnenbanden en spaken van rolstoelen – die niet meer inzetbaar zijn, krijgen een nieuwe bestemming en worden bijvoorbeeld bewerkt tot relatiegeschenken.

Op weg naar een klimaat-neutrale bedrijfsvoering

Bij onze Care-bedrijven Welzorg, Auto op Maat, Woning op Maat en RSR, zijn we op weg om een erkend klimaat-neutrale onderneming te worden. Met als doel: reductie van de CO2-uitstoot naar zero in 2030. Deze doelstelling is onderdeel van het MVO-programma ‘Vandaag voor Morgen’. Ambitieus, maar realistisch. Juist door met elkaar vele kleine stappen te zetten in een tijdsbestek van 10 jaar, kan veel bereikt worden. Zo investeren we in cookstoves (efficiënte, schonere houtskoolovens) in Oeganda, waarmee de CO₂-uitstoot van de Welzorg-bedrijfsbussen gecompenseerd wordt. Bovendien wordt de Oegandese bevolking – naast een gezondere leefomgeving – meer kans op persoonlijke ontwikkeling en werkgelegenheid geboden.

Lees meer op Welzorg Nederland
Welzorg cookstoves

Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en milieu.

Toyota Mirai

De duurzame wereld van Toyota

Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en milieu. Iets waar we als Nederlandse Toyota-organisatie trots op zijn. Zo had het bedrijf als eerste autofabrikant een eigen afdeling voor de recycling van voertuigen. Ook produceerde Toyota als eerste een hybride auto in serie. En: een auto met een brandstofcel zonder schadelijke emissies. De lange termijn visie van Toyota is volledig gericht op het afbouwen van de impact op ons milieu. Dat geldt voor zowel fabricage, gebruik en recycling van producten. Toyota wil deze voortrekkersrol blijven spelen met behulp van de nieuwste technologieën. Dat betekent nóg meer recyclen, natuurlijke hulpbronnen beschermen en zo veel mogelijk gebruikmaken van duurzame energiebronnen. Ook wordt gewerkt aan schonere en efficiëntere transportsystemen.

Lees meer over Toyota

Onze gehele Toyota- en Lexus-dealerorganisatie is gecertificeerd als Erkend Duurzaam Plus.

Erkend Duurzaam

Erkend Duurzaam is hét duurzaamheidskeurmerk van de mobiliteitsbranche. De certificering wordt uitgevoerd door onafhankelijke specialisten. Onze gehele Toyota- en Lexus-dealerorganisatie is gecertificeerd als Erkend Duurzaam Plus. Hiermee worden milieuprestaties van alle dealervestigingen geborgd.
Lees meer op Erkend Duurzaam
verkoper Louwman Rotterdam

Al deze activiteiten komen mens en milieu ten goede. En intussen wordt gewerkt aan nog veel meer prachtige initiatieven. Initiatieven die we alleen kunnen ontplooien door duurzaam met elkaar samen te werken. Door ons verantwoordelijk te blijven voelen en het elke dag weer beter te doen dan gisteren.

We hebben nog een mooie weg af te leggen. Samen met klanten, medewerkers en maatschappij. En dat gaan we doen ook. Want samen zijn we Louwman.

Wil je meer informatie over onze initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, neem dan een kijkje op onze bedrijfspagina’s.