Louwman besluit om mobiliteit nader vorm te geven door mobiliteit voor mensen met een beperking aan te bieden. Welzorg Groep (AOM, WOM Zealand care) en RSR worden toegevoegd aan de Louwman groep.