Louwman participeert in WeGo, een bedrijf dat het beheer en reserveren van voertuigen automatiseert.
Voor Louwman een belangrijke stap op het gebied van deelmobiliteit.