Louwman college wordt opgericht.<br>Een eigen opleidingsinstituut waarbij eigen medewerkers en die vanuit het dealernetwerk werden opgeleid en getraind.