Louwman college wordt opgericht.
Een eigen opleidingsinstituut waarbij eigen medewerkers en die vanuit het dealernetwerk werden opgeleid en getraind.