Het Climate Neutral Certificerings programma

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de globale temperatuurstijging beperkt moet worden tot max 2 °C. Dat doel kan alleen bereikt worden door een rigoureuze verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Veel organisaties en bedrijven anticiperen hierop en brengen hun mogelijke reducties in kaart en stippelen een route uit naar klimaatneutraliteit. Maar het is niet altijd duidelijk wat er met dit begrip wordt bedoeld. Als organisatie hebben wij dan ook bewust gekozen voor het Climate Neutral Certificerings programma, omdat juist daar reductie verplicht gerealiseerd moet worden en resultaten aan de standaard extern getoetst worden.

Met haar klimaatbeleid levert Louwman Group, divisie Care (hierna genoemd ‘Louwman Care’), haar bijdrage aan het voorkomen van de wereldwijde opwarming van de aarde en het realiseren van de doelen van de Overeenkomst van Parijs. Haar streefdoel in 2030 is een reductie van CO2 uitstoot van >49% en voor 2050 is, eveneens als streefdoel, opgenomen dat de bedrijfsvoering ‘net zero’ is.

Het Louwman Care klimaatbeleid is vanaf 2022 onderdeel geworden van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) programma binnen Louwman. Mede door deze stapsgewijze integratie, waarbinnen de toevoeging van RSR Revalidatieservice aan dit klimaatprogramma een belangrijke stap is, kan er meer vanuit ‘Samen zijn we Louwman’ gedacht en gehandeld worden. Een tweede belangrijke beweging is de stap om te komen tot het borgen van interne kennis op het gebied van duurzaamheid.

In lijn met onze actieve bijdrage aan klimaat en samenleving, het klimaatakkoord van Parijs en de CNG standaard (2030: -49%, 2050: -100%), kennen wij dan ook de onderstaande claim op een belangrijk deel van onze dienstverlening:

‘De medewerkers van Louwman Care (adviseurs/monteurs) komen klimaatneutraal gecertificeerd naar de klant’

De hoofddoelstellingen t/m 2030 richten zich op 6 elementen:

  1. Het stimuleren van ZERO emissie vervoer
  2. Het sterk verminderen van zakelijke (auto)kilometers
  3. 100% inzicht en >49% reductie op energie- en gasverbruik
  4. (Door)Ontwikkeling van eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (>2023)
  5. Het groeien naar de inzet van duurzame panden met een gemiddeld energielabel van C naar B
  6. Het compenseren van CO2 uitstoot vanuit ‘Gold Standard Renewable Energy klimaatprojecten’

Schonere lucht

Louwman Care maakt voor haar compensatie gebruik van de volgende ‘Gold Standard Renewable Energy klimaatprojecten’:

De compensatie dient voor de gerealiseerde CO2 uitstoot van transport (bedrijfsbussen) en relevante scope 1 en 2 emissies binnen de Care divisie van Louwman Group. De emissies zijn gebaseerd op een schatting en zullen aan het eind van elke periode verrekend worden met de daadwerkelijke uitstoot.

Bekijk hier het klimaatbeleid van Louwman Care.

De 2022 voetafdruk was 3012 tCO2e.