De MVO-ambitie van Louwman

Het fundament van ons mvo-beleid wordt gevormd door drie pijlers:

  • Iedereen telt

  • Sai riyō

  • Schonere lucht

Deze pijlers vertegenwoordigen de thema’s die dichtbij het hart van Louwman liggen.

Elke pijler is even belangrijk. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door de cultuur, visie en missie van Louwman.

Iedereen telt

We willen mobiliteit bereikbaar maken voor iedereen, op een manier die op dat moment het beste past. Dat betekent dat wij luisteren om te begrijpen waar behoefte aan is, zodat wij met mobiliteit het dagelijks leven voor onze klanten makkelijker en leuker kunnen maken.

Dat kunnen we alleen bereiken als Louwman een afspiegeling vormt van al onze klanten. Om die ambitie te bereiken creëren wij mogelijkheden, waarbij achtergrond, opleiding of fysieke mogelijkheden geen rol spelen. Wij spannen ons daarbij in om belemmeringen weg te nemen, in onze overtuiging dat verscheidenheid sterker maakt. Als werkgever zorgen wij ervoor dat iedere medewerker zich gehoord voelt, zich thuis voelt en zich verder kan ontwikkelen bij Louwman. Wij koesteren onze traditie van vooruitgang.

Iedereen telt draagt bij aan SDG 8, 10 en 11

Team Louwman Logistics Vacatures

Louwman wil mobiliteit bereikbaar maken voor iedereen, op een manier die op dat moment het beste past.

RSR mechanic

Sai riyō

Sai riyō is Japans voor “hergebruik”. Binnen Louwman is het ons doel om hergebruik op zoveel mogelijk verschillende manieren toe te passen. Zo willen we bijdragen aan een duurzamer leven, op weg naar een circulaire economie.

Duurzamer leven klinkt als een grote stap, maar juist kleine toepassingen kunnen gezamenlijk al een behoorlijk resultaat opleveren. Dit doen wij onder meer door onze afvalstromen terug te brengen door gebruikte onderdelen opnieuw te gebruiken voor reparatie en onderhoud van andere producten. Ons streven is om dit voor zoveel mogelijk van onze producten te doen, in het kader van circulaire economie.

Sai riyō betekent voor ons ook dat wij ernaar streven om de levensduur van de producten die wij op de markt brengen zoveel mogelijk te verlengen, door deze producten op allerlei manieren opnieuw in te zetten. Zo beperken we de belasting voor het milieu.

De gebouwen die wij nu in gebruik hebben, proberen we optimaal te benutten door de ruimtes steeds slimmer in te zetten. Als wij geen gebruik kunnen maken van bestaande bouw, realiseren wij zelf uitsluitend duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact.

Sai riyō draagt bij aan SDG 11 en 12

Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en milieu.

Schonere lucht

Louwman streeft ernaar het energieverbruik structureel te verlagen door het inzetten van zonnepanelen, het gebruik van innovatieve manieren om energieverbruik te monitoren en door het toepassen van technieken om eigen gebouwen duurzamer te maken.

Als brede mobiliteitsaanbieder met een rijke automotive historie zijn we ons bewust van onze rol en onze verantwoordelijkheid om samen met onze leveranciers bij te dragen aan maatregelen die de belasting voor mens en milieu verminderen. Dat betekent dat wij steeds meer producten aanbieden die beschikken over schone energiebronnen, zoals hybride en waterstofauto’s en elektrische en waterstofbussen.

Louwman investeert bovendien in de opslag van (schone) energie, om ook op deze wijze een bijdrage te leveren aan energiebesparing.

Tot slot heeft Louwman zich als doel gesteld om proposities en klantgerichte oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan minder CO2-uitstoot, door bijvoorbeeld duurzame mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Door oplossingen te bieden met diverse vervoersmiddelen, zoals deelauto’s, openbaar vervoer en fietsen wordt de belasting van het milieu beperkt.

Schonere lucht draagt bij aan SDG 11 en 13

Louwman Rotterdam: het meest duurzame dealerpand