Terug naar nieuws overzicht

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

In dat kader van ‘Iedereen telt’ hebben we het certificeringstraject PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) doorlopen: een meet- en registratie-instrument gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. We willen zo goed mogelijk omgaan met verschillen tussen mensen, de meerwaarde van diversiteit benutten en zo maximaal gebruikmaken van het potentieel op de arbeidsmarkt.

Tot aan 2030 hebben we een duidelijke koers bepaald op basis van duurzame werkgelegenheid: volledige transparantie, maximale diversiteit en inclusie.