Terug naar nieuws overzicht

Welzorg mobiliteitspartner voor Missie 2030 Fonds Gehandicaptenzorg

Welzorg, onderdeel van Louwman Group, pakt mobiliteitsarmoede aan voor minder valide sporters

Om sporten mogelijk te maken voor écht iedereen, slaan Welzorg en Fonds Gehandicaptensport de handen ineen. Welzorg, die zich inzet voor mobiliteit voor senioren en mensen met een lichamelijke beperking, gaat samen met Fonds Gehandicaptensport de mobiliteit en toegankelijkheid voor sporters met een beperking verbeteren, waardoor de sportdeelname van deze groep toeneemt.

De sportparticipatie van mensen met een beperking heeft een grote achterstand ten opzichte van valide sporters. En dat terwijl de maatschappelijke waarde volgens onderzoek bijna dubbel zo groot is voor mensen met een beperking. Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport: “Om deelname aan de gehandicaptensport in Nederland te verhogen heeft Fonds Gehandicaptensport een missie: sport voor alle mensen met een beperking is in 2030 vanzelfsprekend. Om dat te bereiken dienen er knelpunten opgelost te worden en dat kunnen we niet alleen”. Welzorg pakt de handschoen nu op voor tenminste twee vraagstukken en nodigt iedereen uit om mee te helpen deze vraagstukken op te lossen.

Sporthulpmiddelen & Mobiliteit naar sportlocaties
Om te kunnen sporten en bewegen zijn mensen met een beperking vaak afhankelijk van dure sporthulpmiddelen zoals een sportrolstoel, een handbike of een prothese. Dat is een voorwaarde om überhaupt te kunnen starten met sporten of het zelfs maar te overwegen. De beschikbaarheid en financiering schieten vaak ernstig te kort.

Daarnaast is het vervoer naar sportlocaties een probleem. Uit onderzoek blijkt dat 42% van de sporters meer dan 20 kilometer moet reizen voor zijn of haar sport. Vervoer is vaak duur, neemt veel tijd in beslag maar het is bovenal ingewikkeld om te organiseren.

Meervoudig Paralympisch kampioen (én ambassadeur van Welzorg en Fonds Gehandicaptensport) Jetze Plat: “als topsporter heb ik alle faciliteiten en materialen om mijn dromen waar te maken. Uiteindelijk wil ik dat iedereen de kans krijgt om te kunnen bewegen, op welke manier dan ook”.

Om de startende sporters te faciliteren heeft Welzorg al een succesvolle samenwerking met Fonds Gehandicaptensport met het programma Uniek Sporten Uitleen. Een leensysteem van mobiliteitshulpmiddelen om verschillende sporten te kunnen verkennen. Maar Welzorg wil meer.

Rondetafelconferentie Missie 2030: eerste aanzet tot concrete oplossingen
Tijdens de Invictus Games in Den Haag hebben Louwman Group, Welzorg en Fonds Gehandicaptensport een ‘Rondetafelconferentie’ georganiseerd om alle stakeholders rondom de thema’s vervoer en sporthulpmiddelen samen te brengen en de Missie 2030 een boost te geven.

John Heller CEO Louwman Group: “Wij gaan ons netwerk, onze expertise en innovatiekracht inzetten om deze knelpunten samen met Fonds Gehandicaptensport duurzaam op te lossen”.